I keep courses on the forest and nature, about the resources in our forests and how to utilize them sustainably. The courses also concern how to improve and deepen our relation to nature. The courses are suitable for every age!

If you want more information please contact me on the e-mail below.

_____________________________________________________________________

Jag håller kurser om skog & natur, om de resurser som finns i vår skogsnatur och hur de kan utnyttjas hållbart. Kurserna handlar även om hur vi kan förbättra och fördjupa vår relation till naturen. Jag drar kurser för låg- och högstadielever, gymnasielever och vuxna!

Ta gärna kontakt för att få mera information:
nyman.alm (at) gmail.com